Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förändringsledning för lednings- och arbetsgrupper

Utbildningen vänder sig till ledningsgrupper, projektgrupper och arbetsgrupper för att stödja dessa i arbetet med att leda och driva omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Omställningen medför nya och förändrade arbetssätt och samarbetsformer samt attityd- och kulturförändringar. Med utgångspunkt från gruppens aktuella förändringsarbete får deltagarna genom utbildningen ett vidgat perspektiv på ledarskapet i förändringsprocessen, fördjupade kunskaper i förändringsledning samt ett gemensamt språk kring förändrings- och förbättringsarbete.

Om utbildningen

Syftet med utbildningen är att stödja genomförandet av förändringsprocesser genom att öka kunskapen om hur förändringsarbete kan ledas och drivas samt hur chefer och stödfunktioner kan stötta medarbetare i en förändringsprocess.

Deltagarna ges

 • metoder för framgångsrikt förändringsarbete
 • konkreta verktyg som kan användas i den egna verksamheten
 • kunskap om olika strategiers betydelse i samband med förändringsarbete
 • kunskap om hur individer och grupper reagerar och påverkas i en förändringsprocess
 • träning i förändringskommunikation
 • kunskap i samspelet och vikten av koordinering mellan olika organisatoriska nivåer under processen
 • implementering av förändringsarbetet
 • verktyg för verksamhetsutveckling 

Genom simuleringsverktyget Wallbreaker får deltagarna möjlighet att agera och reflektera och får därmed träning i att förstå förändringsprocessens olika faser och varför reaktioner och motstånd kan uppstå samt hur detta kan hanteras.

Innehåll

 • Förändringsarbete generellt – egna erfarenheter – en gemensam bas
 • Förändrings- och organisationsanalys av den egna organisationen, dess utgångspunkter och förutsättningar
 • Utveckla mål för förändringsarbetet och en genomförandeplan med risk- och möjlighetsbedömningar
 • Förstå komplexiteten i stora verksamheter
 • Förändringskommunikation - effekter
 • Strategival i ett förändringsarbete
 • Förändringens olika faser och konkreta val
 • Människor i förändring
 • Kommunikationsstrategier – lojalitet och engagemang
 • Gruppdynamiken i själva förändringsledningen - vad krävs av gruppen som leder?

Upplägg och material 

Utbildningen delas in i 2 + 1 dag och har en gemensam grundstruktur avseende innehåll och mål men anpassas efter gruppens behov och aktuellt förändringsarbete. Utbildningens upplägg förbereds genom dialog mellan utbildaren och representant från gruppen i god tid innan utbildningen börjar. Genom att varva teori och praktik, avsätta tid för egen och gemensam reflektion samt genom dialog och övning, så utvecklas deltagarens och gruppens erfarenheter och kunskaper inom förändringsledning.

Dag 1 och 2 ger en gemensam praktisk och teoretisk grund genom det pedagogiska simuleringsverktyget Wallbreaker, där deltagarna får träna på situationer med motstånd som kan uppstå bland medarbetarna under en förändring.

Dag 3 arbetar gruppen med sitt gemensamma fall/projekt och skapar en tydlig plan, mål och vision med förändringsarbetet. Processen bedrivs gruppdynamiskt så att gruppen ökar sin samverkansförmåga i det fortsatta arbetet.

Utbildningslängd

2 + 1 dagar

Datum och plats

Enligt överenskommelse med projektledare Daniel Strandman.

Avgift

Kostnadsfri. Eventuella kostnader för resor och boende tillkommer.

Ansvarig

Utbildningen genomförs av Consultus.

Mer om ämnet

Läs mer om ämnet och se intervjuer med tidigare deltagare på VGR:s intranät

Daniel Strandman

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-03-19 12:11