Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

HR som förändringsstöd och verksamhetspartner

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som HR-partner, HR-specialist, HR-konsult eller motsvarande och som främst arbetar som stöd gentemot första linjens chefer.

Syftet med kursen HR som förändringsstöd och verksamhetspartner är att stärka HR-partner/HR-konsulter/HR-specialister i rollen som förändringsstöd och verksamhetspartner för att än bättre stödja chefer och medarbetare. Syftet är också att skapa nya förutsättningar för ett ökat lärande och samarbete inom organisationen, samt möjliggöra för ett mer gemensamt syn- och arbetssätt inom HR.

Om utbildningen

Innehåll

  • Introduktion och Omvärld
  • Systemperspektiv, politiskt och professionellt styrda verksamheter
  • HR i förändring
  • Förbättringskunskap och verksamhetsutveckling
  • Förändringsledningsmodeller – att stödja förändring

Mer information om utbildningens innehåll finns i inbjudan under Mer om ämnet.

Upplägg och material

På de schemalagda dagarna blandas teoretiska delar bestående av beskrivningar av forskningsresultat, forskningsprojekt och annan evidensbaserad kunskap med case-uppgifter samt diskussions- och reflektionsövningar. Inför varje schemalagd dag får deltagarna uppgifter att förbereda, enskilt och/eller i grupp. Inför kursstart kommer förberedande uppgifter att skickas ut till deltagarna och deltagarnas chefer. Även individuella skriftliga uppgifter ingår i kursen. Ett lärkontrakt kommer upprättas innan kursen påbörjas mellan deltagaren och deltagarens chef.

Utbildningslängd

Oktober 2019 – maj 2020

Datum och anmälan

Kursen pågår under perioden oktober 2019 – maj 2020 och innehåller sju schemalagda dagar. De schemalagda dagarna är 16 oktober och 27 november 2019 samt 22 januari, 26 februari, 25 mars, 22 april och 27 maj 2020.

Alla förvaltningar och bolag förväntas genomföra en egen nomineringsprocess så att en samlad intresseanmälan lämnas in från respektive förvaltning/bolag. Ifylld nomineringsblankett per förvaltning/bolag e-postas till per.tilander@vgregion.se senast den 17 maj 2019. Information om vilka deltagare som bereds möjlighet att delta i kursen meddelas respektive förvaltning senast 7 juni 2019.

Plats

Göteborg

Avgift

Avgiften är 22 000 kr per deltagare. Respektive förvaltning står för alla kostnader för sina deltagare, inklusive eventuella resekostnader.

Ansvarig

Kursansvarig: Per Thilander, HR-lektor vid VGR samt forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Biträdande kursansvarig och VGR-representant: Maria Lundholm, Koncernstab HR

Mer om ämnet

Inbjudan HR som förändringsstöd och verksamhetspartner 2019, omgång 3.pdf

Nomineringsblankett.xlsx

Per Tilander

Kursansvarig

Maria Lundholm

Biträdande kursansvarig och VGR-representant
Senast uppdaterad: 2020-02-06 10:23