Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, 30 hp

Utbildningen vänder sig till dig som i hälso- och sjukvårdsverksamhet har en strategisk position för att leda/samordna kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Syftet med utbildningen är att integrera teori och praktik inom förbättringskunskap genom att utveckla deltagarnas kunskap och strategier för eget handlande. Deltagarnas kunskap och förmåga ska nå den nivå som krävs för att bedriva ett målinriktat och långsiktigt kvalitetsarbete. Detta innebär att kunna planera, leda, samordna, genomföra, analysera, utvärdera och utveckla verksamheten med fokus på patient- och kundtillfredsställelse samt kunna leda och driva ett resultatinriktat utvecklingsarbete. Utbildningen syftar även till att skapa ett nätverk där deltagarna får en arena för reflektion och utbyte av erfarenheter.

Om utbildningen

Innehåll

  • Kund-/Patientfokus
  • Processorientering
  • Basera beslut på fakta
  • Ständig förbättring
  • Allas delaktighet
  • Ledningens engagemang
  • Systemförståelse

Genomförande av individuellt förbättringsarbete med tillämpning av dessa principer.

Utbildningsform och material

Kurslitteratur samt material från externa lärare. Material samt inlämningsuppgifter administreras via Lärplattformen.  

Utbildningslängd

Utbildningen bedrivs på kvartsfart och pågår under fyra terminer.

Varje termin består av tre internat bestående av två heldagar med gemensam middag och kvällsföreläsning, samt två tillfällen med två heldagar utan kvällsaktivitet. Totalt 40 heldagar samt tillkommande självstudier och projektarbete.

Utbildningen kan komma att ställas in om det är för få sökanden.

Datum och anmälan

Intresseanmälan utbildningsstart hösten 2019 sista anmälningsdag 2019-02-15

Plats

Göteborg

Avgift

25 000 kr/termin (exklusive moms) för anställda inom Västra Götalandsregionen.
30 000 kr/termin (exklusive moms) för externa sökanden utanför Västra Götalandsregionen.

Utöver utbildningskostnaden står respektive förvaltning för deltagarens lön, logi, resekostnad och kurslitteratur. Utbildningskostnad betalas terminsvis av respektive deltagares förvaltning.

Ansvarig

Centre for Healthcare Improvement, Chalmers, i samarbete med Enhet kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret

Cecilia Berg Backström

Samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-11 10:48