Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för första linjens chefer

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling ska genomsyra arbetssättet i Västra Götaland och vara ett kraftfullt stöd för chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården i omställningen av vården.

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling ska genomsyra arbetssättet i hela Västra Götaland. Det ska vara en ledstjärna i allt utvecklingsarbete och vara ett kraftfullt stöd i genomförandet av omställningen som helhet.

Efter genomförd utbildning ska du kunna förstå och förmedla varför kvalitets- och förbättringsarbete är viktigt, identifiera brister i kvalitet och patientsäkerhet, förstå vikten av att fånga initiativ och se möjligheter, förstå och använda utdata i kvalitetsutvecklingsarbetet, visa samband mellan kvalitet och ekonomi och veta hur roller och mandat är fördelade mellan olika funktioner i organisationen.

Om utbildningen

Innehåll

  • Förbättringskunskap
  • Verksamhetsutveckling med patient och kund i fokus
  • Omvärldsanalys och nulägesanalys
  • Identifiera kvalitetsbrister
  • Att mäta för att veta
  • Processkartläggning
  • Metoder och verktyg
  • Stöd och hjälp för fortsättningen
  • Förändringsledning

Utbildningslängd

2 dagar

Upplägg och material

Max 25 deltagare. Inga förkunskaper krävs. Mellan utbildningstillfällena ska en kort hemuppgift göras.

Datum och anmälan

Avstämning med närmsta chef ska göras innan anmälan.

Anmälan Göteborg 2020-08-26 och 2020-09-28 sista anmälningsdag 2020-08-24

Anmälan Göteborg 2020-09-14 och 2020-10-14 sista anmälningsdag 2020-09-10

Anmälan Trollhättan 2020-10-09 och 2020-11-13 sista anmälningsdag 2020-10-06

Anmälan Göteborg 2020-10-02 och 2020-11-04 sista anmälningsdag 2020-09-30

Anmälan Göteborg 2020-11-05 och 2020-12-07 sista anmälningsdag 2020-11-02

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri. Om du uteblir eller bokar av sent debiteras 1 000 kronor. Varje enhet står för deltagarens lön och resekostnad.

Mer om ämnet

Mer om kvalitetsdriven verksamhetsutveckling på Vårdgivarwebben

Yvonne Bäfverfeldt

Utbildningssamordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-08-12 15:12