Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medicinska kompetensutvecklingsrådet

Som läkare måste du fortsätta att utveckla din kompetens under hela karriären. Kompetenta läkare är en förutsättning för hög kvalitet i hälso- och sjukvården och för att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Läkares fortbildning under hela yrkeslivet, efter uppnådd specialistkompetens, är därför en nödvändighet för att bibehålla och utveckla den svenska hälso- och sjukvården.

Veckans VGR-föreläsning

Dessa föreläsningar är tvärdisciplinära och drivs som ett gemensamt projekt av studierektorerna för specialistläkare inom VGR genom det medicinska kompetensutvecklingsrådet.

Föreläsningarna ges på videolänk varannan tisdag kl. 12.00 - 12.45

2018-09-11 Onkologi, Immunterapi vid cancer. Doc Lars Ny och Doc Max Levin, Onkologi, SU

2018-09-25 Anestesi och Intensivvård, Aktuellt om organdonation. Överläkare Pia Löwhagen, An/Op/IVA. SU.

2018-10-09 Barn- och ungdomsmedicin, Familjär medelhavsfeber-en viktig sjukdom i en globaliserad värld. Öläk Per Wekell, Barn- och ungdomskliniken, NU-sjukvården.

2018-10-23 Infektion, Nyheter inom HIV. Prof Magnus Gisslén, Infektionssjukdomar, SU.

2018-11-06 Bild- och funktionsmedicin, Mekanisk trombektomi vid akut ischemisk stroke: metoder, indikationer och regionala rutiner. VÖL Alexandros Rentzos, Neuroradiologi, SU.

2018-11-20 Gynekologi och obstetrik, Nytt Nationellt Vårdprogram: trofoblastsjukdomar. Öläk Åsa Åkesson, Gynekologi, SU

2018-12-04 Invärtes medicin, Hyponatremi. Prof Gudmundur Johannsson, Invärtesmedicin, SU.

2019-01-22 Kardiologi, (ämne och föreläsare inväntas).

2019-02-05 Kirurgi, (ämne och föreläsare inväntas).
2019-02-19 Ortopedi, (ämne och föreläsare inväntas).

2019-03-05 Reumatologi, (ämne och föreläsare inväntas).

2019-03-19 Vuxenpsykiatri, (ämne och föreläsare inväntas).

2019-04-02 Ögon, (ämne och föreläsare inväntas).

2019-04-16 Öron, näsa och hals, (ämne och föreläsare inväntas).

2019-04-30 Geriatrik, (ämne och föreläsare inväntas).

2019-05-14 Lungmedicin, (ämne och föreläsare inväntas).

Inspelade föreläsningar på intranätet

Bidrag för att delta i kurser och konferenser

Under de senaste fyra åren har regionstyrelsens personalutskott avsatt centrala medel för att till viss del kompensera förvaltningarna för de ökade kostnader som kan uppstå till följd av det nya samverkansavtalet. Dessa medel har hanterats av Medicinska kompetensutvecklingsrådet.

Fortsatt delfinansiering också under 2019

I 2019 års budget har avsatts 3 miljoner kronor för bidrag till finansiering av deltagande i externa kurser och konferenser för specialistläkare. Verksamheterna kan söka ersättning för nationella och internationella kurser och konferenser där den sökande deltar aktivt och kan sprida ny kunskap vidare inom organisationen.

Hur du ansöker om ersättning för deltagande i externa kurser/konferenser, pdf

Ansökningsformulär om ersättning för deltagande i extern kurs/konferens

Senast uppdaterad: 2018-11-26 11:17