2018-05-15 Hjärntumörer- diagnostik och uppföljning

TEMA: Hjärntumörer- diagnostik och uppföljning. Nya klassifikationer, MR-perfusion, MRS mm.

Tid och plats

Tisdag 15 maj klockan 9.00–16.00, Villa Belparc, Slottsskogen, Göteborg.

Medverkande

Lars Jönsson, överläkare, Neuroradiologi, SU/S
Luisella Sibilla, överläkare, Neuroradiologi, SU/S
Katja Werlenius, specialistläkare, Onkologi, SU/S
Asgeir Jakola, specialistläkare, Neurokirurgi, SU/S
Doerthe Ziegelitz, överläkare, Neuroradiologi, SU/S

Agenda

8.55 Samling, kaffe.

9.25 Information om kommande program mm. Ylva Aurell

9.30 Inledning, Doerthe Ziegelitz

9.40 Den ”nya” tumörklassifikationen, Luisella Sibilla

10.10 Tumördiagnostik med MR, Lars Jönsson

11.30 MRS: Varför och hur? Luisella Sibilla

12.00 Lunch

13.00 Onkologiska aspekter, Katja Werlenius

13.45 Fallpresentationer, Lars Jönsson, Doerthe Ziegelitz

14.45 Kaffe

15.00 Neurokirurgiska aspekter, Asgeir Jakola

15.45 Avslutning,  Doerthe Ziegelitz

Välkomna! Ylva Aurell, studierektor

Senast uppdaterad: 2018-11-26 09:16