2018-10-10 MSK-radiologi

Muskuloskeletalt ultraljud med hands-on och intervention.

Tid och plats

Onsdag 10 oktober klockan 9.00–16.00,

Medverkande

Agenda

9.00 Samling, kaffe.

9.30 

10.15 

11.00 Paus

11.10 

12.00 Lunch

13.00 

13.45 

14.30 Kaffe

15.00 

15.45 Avslutning

Välkomna! Ylva Aurell, studierektor

Senast uppdaterad: 2018-11-26 09:16