2019-02-22 Graviditet och intercurrenta sjukdomar

Kursledare: Margareta Hellgren, Enheten för obstetrik, SU/Östra

Tid och plats

Tid: Fredag 22 februari 2019, kl 09.00-15.45
Plats: Läppstiftet, Lokal "Lounge", våning 21, Lilla Bommen 1, Göteborg

Medverkande

Kursledare: Margareta Hellgren, Enheten för obstetrik, SU/Östra

Gästföreläsare: Eva Furenäs SU/Östra, J-E Karlsson SU/SU, Gregor Guron SU/SU, Lina Bergman Falu lasarett, O Karlsson NU-sjukvården, Gunilla Ajne KS/Hudding

Agenda

09:00 Start med kaffe och smörgås

09:15-10:00 Hjärtsjukdom vid graviditet - Eva Furenäs, Enheten för medicin, SU/Östra

10:00-10:30 Tromboemboliska komplikationer - Margareta Hellgren, Enheten för obstetrik, SU/Östra

Bensträckare

10:35-11:15 Sinustrombos och stroke - J-E Karlsson, Enheten för neurologi, SU/SU

11:15-12:00 Njursjukdomar och graviditet - Gregor Guron, Enheten för njurmedicin, SU/SU

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:00 Preeklampsi - Lina Bergman, Kvinnokliniken, Falu lasarett

14:00-14:45 En anestesiologs syn på preeklampsi och stor blödning - O Karlsson, Enheten för anestesi och intensivvård, NU-sjukvården

14:45-15:00 Kaffe

15:00-15:45 Leversjukdom hos gravida kvinnor - Gunilla Ajne, Enheten för obstetrik, KS/Huddinge

Välkomna!
Maria Gyhagen

Senast uppdaterad: 2019-02-20 13:12