2018-04-25 Varför blev diagnosen fel?

Spännande fokus för patientsäkerhet. Anders von Heijne överläkare, patientsäkerhetsläkare röntgenavdelningen Danderyds sjukhus.

Föreläsningen videosänds kl 8-8,45 från Kirurgens konferensrum, Sahlgrenska sjukhuset.

Kan ses via Cisco Jabber Video: 11492013@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-26 09:16