2018-11-28 Pancreascancer; klinisk och basvetenskaplig update

Föreläsning med Dr Johanna Wennerblom och PhD Johan Bourghardt Fagman, Kirurgi, SU.

Föreläsningen videosänds kl. 8-8.45

Kan ses via Cisco Jabber Video: 11492013@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-26 09:16