Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ögonsjukdomar

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i ögonsjukdomar inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Här kan du hitta information om fortbildning för specialister i ögonsjukdomar inom Västra Götalandsregionen.  Varje termin hålls ca 2 kurser där nedan områden inom oftalmologi kommer att beröras. Varje utbildningstillfälle kommer att hållas 2-3 gånger.

  • Uvea
  • Barnoftalmologi
  • Ögonplastik
  • Konjunktiva/Kornea/Katarakt
  • Medicinsk retina
  • Neurooftalmologi/Glaukom
  • Kirurgisk retina/Tumörer

Om kurserna

Den enskilda kursen riktar sig i första hand till dig som inte har en fördjupad kunskap i området. Program kommer att annonseras ca 2 veckor före varje kursdag.

Anmälan

I VGR-kalendern (länk finns under specifik kurssida).

Utbildningar

Fortbildning inom barnoftalmologi. Anmälan om deltagande och ev. specialkost sker via VGR-kalender.

Karin Svedberg

Studierektor ögonsjukdomar

Kajsa Pirklbauer Svensson

HR-specialist
Telefonnummer

Medicinska kompetensutvecklingsrådet

Det medicinska kompetensutvecklingsrådet i Västra Götalandsregionen (VGR) har som uppdrag att säkerställa specialistläkares fortbildning utifrån ett kvalitets- och patientsäkerhetstänkande. Rådet består av särskilt utsedda studierektorer inom de 17 största specialiteter i VGR. Deras uppdrag är bland annat att genomföra utbildningsprogram för specialisterna i VGR. Den specialitetsansvariga studierektorn diskuterar med verksamhetsföreträdare upplägg och innehåll i de gemensamma utbildningarna.

Årsrapport 2017.pdf

Anna Nilsdotter

Ordförande MUR
Telefonnummer

Louise Théen

Sekreterare MUR
Telefonnummer

Allmänmedicin

Jannike Norström
jannike.norstrom@vgregion.se

Anestesi och intensivvård

Stefan Lundin 
stefan.lundin@vgregion.se 

Barn- och ungdomsmedicin

Per Wekell
per.wekell@vgregion.se 

Bild- och funktionsmedicin

Mats Geijer
mats.geijer@vgregion.se

Geriatrik

Katarina Vilhelmsson
katarina.vilhelmsson@vgregion.se

Gynekologi och obstetrik

Maria Gyhagen
maria.gyhagen@vgregion.se 

Infektion

Birgitta Anesten
birgitta.anesten@vgregion.se 

Internmedicin

Oskar Ragnarsson
oskar.ragnarsson@medic.gu.se

Kardiologi

Entela Bollano
entela.bollano@vgregion.se  

Koncernstab HR, Västra Götalandsregionen

Eva Engström
eva.engstrom@vgregion.se

Eva Lundh
eva.lundh@vgregion.se 

Kirurgi

Kent Lundholm
kent.lundholm@vgregion.se 

Lungmedicin

Margaretha Smith
margaretha.smith@lungall.gu.se 

Onkologi

Christina Goldkuhl
christina.goldkuhl@vgregion.se  

Ordförande 

Anna Nilsdotter
anna.nilsdotter@vgregion.se 

Ortopedi

Alicja Bojan
alicja.bojan@vgregion.se

Reumatologi

Lena Björkman

lena.bjorkman@vgregion.se

Sekreterare

Louise Théen
louise.theen@vgregion.se 

Vuxenpsykiatri

Denada Aiff
denada.aiff@vgregion.se

Ögon

Madeleine Zetterberg
madeleine.zetterberg@vgregion.se  

Öron, näsa och hals

Hasse Ejnell
hasse.ejnell@vgregion.se 

VGR-föreläsningar: webbaserade lunchföreläsningar

Dessa föreläsningar är tvärdisciplinära och drivs som ett gemensamt projekt av studierektorerna för specialistläkare inom VGR genom det medicinska kompetensutvecklingsrådet.

Föreläsningarna ges på videolänk varannan tisdag kl. 12.00 - 12.45
Sjukhusens videolokaler

Kommande föreläsningar 2019/2020

2019-09-10 Lungmedicin. Nya behandlingsmöjligheter vid lungcancer.
Univ. Öläk. Bengt Bergman, Lungmedicin, SU.

2019-09-24 Allmänmedicin. Omhändertagande av kronisk smärtpatient i primärvården.
Karolina Sandell, specialistläkare allmänmedicin, Allm. Med., MAL.

2019-10-08 Reumatologi. Temporalisarterit, nya utredningsmöjligheter och behandling.
Öläk Karolina Larsson, MD, PhD, Reumatologi.

2019-10-22 Onkologi. Prostatacancer - en uppdatering.
Jon Kindblom, Med.Dr. Öläk och Ingela Frank Lissbrant, Med.Dr. Öläk, Onkologi, SU

2019-11-05 Gynekologi. Sakral nervstimulering (SNJS) vid fekal inkontinens.
Öläk Bjarne Melvås, Kirurgi, SU.

2019-11-19 Pediatrik. Hur ska du förstå att ett barn far illa: vad gör du?.
Johanna Räntfors, Öläk, Barnskyddsteamet, VGR, Barnkirurgi, SU.

2019-12-03 Bild/Intervention. Hjärtimaging på röntgen-CT, MR, PET.
Erika Fagman, MD, PhD, Specialistläkare Thoraxsektionen, Radiologi, SS.

2020-01-21 Invärtes medicin/Endikronologi. Diabetes.
Björn Eliasson

2020-02-04 Kirurgi.

2020-02-18 Ortopedi.

2020-03-03 Neurologi(Invärtes medicin). Staus Epilepticus.
Johan Bjellvi

2020-03-17 Psykiatri.

2020-03-31 Ögon.

2020-04-21. ÖNH.

2020-04-28 Infektion.

2020-05-05 Dermatologi.

2020-05-19 An/Op/Iva.

Titta på inspelade föreläsningar på Sahlgrenskas intranät

Från och med 2019 publiceras de inspelade VGR-föreläsningarna även på den externa webben. Det innebär att även du som tillhör en privat vårdgivare kan titta på föreläsningarna.
Titta på inspelade VGR-föreläsningar på externa webben

Alingsås lasarett

Videokonferenslokalen plan 1

Angereds Närsjukhus

Videokonferensrum, administration

Frölunda Specialistsjukhus

Stora konferensmatsalen

Kungälvs sjukhus

Riddarsporren

Mölndals sjukhus

SSL-rummet (Särskild sjukvårdsledning)

Norra Älvsborgs Länssjukhus

Hönan

Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Adm. Konferensrum 7

Skaraborgs Sjukhus Skövde

Gullvivan

Sahlgrenska sjukhuset

Kirurgens konferensrum, elevhemmet, plan 1

Södra Älvsborgs Sjukhus

Stormhatten, plan 6

Uddevalla sjukhus

Hallonet

Östra sjukhuset

Kirurgens konferensrum, plan 2

Fortbildningsplan

Något regionalt direktiv kring fortbildning för specialister har ännu inte antagits. Däremot har SUs ledningsgrupp fatat ett beslut att införa den av MUR föreslagna fortbildningsplanen för specialistläkare. Detta är en individuell fortbildningsplan där avsikten är att verksamhetschefen tillsammans med sin specialistläkare lägger upp en plan för det kommande årets fortbildningsaktiviteter. Aktiviteterna ska motsvara såväl den enskilda medarbetarens behov som verksamhetens.

Fortbildningsplanen har under 2018 implementerats på hela SU och ambitionen är att den även ska komma att användas inom hela VGR.

Bidrag för att delta i kurser och konferenser

Under de senaste fyra åren har regionstyrelsens personalutskott avsatt centrala medel för att till viss del kompensera förvaltningarna för de ökade kostnader som kan uppstå till följd av det nya samverkansavtalet. Dessa medel har hanterats av Medicinska kompetensutvecklingsrådet.

Fortsatt delfinansiering också under 2019

I 2019 års budget har avsatts 3 miljoner kronor för bidrag till finansiering av deltagande i externa kurser och konferenser för specialistläkare. Verksamheterna kan söka ersättning för nationella och internationella kurser och konferenser där den sökande deltar aktivt och kan sprida ny kunskap vidare inom organisationen.

Hur du ansöker om ersättning för deltagande i externa kurser/konferenser, pdf

Ansökningsformulär om ersättning för deltagande i extern kurs/konferens

Senast uppdaterad: 2019-03-12 10:18