2019-03-06 Barnoftalmologi

Fortbildning inom barnoftalmologi. Anmälan om deltagande och ev. specialkost sker via VGR-kalender.

 Efterutbildning för specialistläkare

Tid: 6 mars 2019 kl.09.00–16.00
Plats: Lilla Bommen konferenscenter, Göteborg
Ämne: Barnoftalmologi
Föreläsare: Gunilla Magnusson

Anmälan görs via VGR-kalendern på nedanstående länk.

https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBDzznFyUcuV59-Q5Kgck6_1uThydDlyuS9GGfwkoqr-LnY_Da4PBmMK6T_HEhXEavryt0DF&ln=swe

 

Senast uppdaterad: 2019-01-11 16:04