Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ortopedi

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i ortopedi inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Utbildningar

Din sökning resulterade inte i några träffar.

Alicja Bojan

Studierektor ortopedi
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Medicinska kompetensutvecklingsrådet

Det medicinska kompetensutvecklingsrådet i Västra Götalandsregionen (VGR) har som uppdrag att säkerställa specialistläkares fortbildning utifrån ett kvalitets- och patientsäkerhetstänkande. Rådet består av särskilt utsedda studierektorer inom de 17 största specialiteter i VGR. Deras uppdrag är bland annat att genomföra utbildningsprogram för specialisterna i VGR. Den specialitetsansvariga studierektorn diskuterar med verksamhetsföreträdare upplägg och innehåll i de gemensamma utbildningarna.

Årsrapport 2017.pdf

Diana Swolin Eide

Ordförande
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Louise Théen

Sekreterare MUR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Allmänmedicin

Jannike Norström
jannike.norstrom@vgregion.se

Anestesi och intensivvård

Stefan Lundin 
stefan.lundin@vgregion.se 

Barn- och ungdomsmedicin

Per Wekell
per.wekell@vgregion.se 

Bild- och funktionsmedicin

Mats Geijer
mats.geijer@vgregion.se

Geriatrik

Katarina Vilhelmsson
katarina.vilhelmsson@vgregion.se

Gynekologi och obstetrik

Maria Gyhagen
maria.gyhagen@vgregion.se 

Infektion

Birgitta Anesten
birgitta.anesten@vgregion.se 

Internmedicin

Oskar Ragnarsson
oskar.ragnarsson@medic.gu.se

Kardiologi

Entela Bollano
entela.bollano@vgregion.se  

Koncernstab HR, Västra Götalandsregionen

Eva Engström
eva.engstrom@vgregion.se

Eva Lundh
eva.lundh@vgregion.se 

Kirurgi

Kent Lundholm
kent.lundholm@vgregion.se 

Lungmedicin

Margaretha Smith
margaretha.smith@lungall.gu.se 

Onkologi

Christina Goldkuhl
christina.goldkuhl@vgregion.se  

Ordförande 

Anna Nilsdotter
anna.nilsdotter@vgregion.se 

Ortopedi

Alicja Bojan
alicja.bojan@vgregion.se

Reumatologi

Lena Björkman

lena.bjorkman@vgregion.se

Sekreterare

Louise Théen
louise.theen@vgregion.se 

Vuxenpsykiatri

Denada Aiff
denada.aiff@vgregion.se

Ögon

Madeleine Zetterberg
madeleine.zetterberg@vgregion.se  

Öron, näsa och hals

Hasse Ejnell
hasse.ejnell@vgregion.se 

VGR-föreläsningar: webbaserade lunchföreläsningar

Dessa föreläsningar är tvärdisciplinära och drivs som ett gemensamt projekt av studierektorerna för specialistläkare inom VGR genom det medicinska kompetensutvecklingsrådet.

Föreläsningarna ges på videolänk varannan tisdag kl. 12.00 - 12.45
Sjukhusens videolokaler

Föreläsningar 2020

2020-01-21 Invärtes medicin/Endokronologi. Glukossänkande läkemedel för typ-2-diabetes.
Björn Eliasson. Professor/Överläkare diabetessektionen, SU.

2020-02-04 Kirurgi. Hantering av misstänkt PC-allergi; en vanlig klinisk frågeställning.
Regionens STRAMA-grupp, Gunnar Jacobsson, öläk. Med Dr.

2020-02-18 Ortopedi. Svenska fraktur-registret.
David Wennergren, specialist, ortopedi, SU.

2020-03-03 Neurologi(Invärtes medicin). Staus Epilepticus.
Johan Bjellvi, specialistläkare neurologi, SU.

2020-03-17 Psykiatri. Det ser illa ut - somatisk sjukdom och psykisk ohälsa.
Jarl Torgerson, Docent/Överläkare, psykiatrienheten, SU.

2020-03-31 Ögon. Sveriges vanligaste transplantation.
Christina Jansén, ögonkirurgi, SU.

2020-04-21. ÖNH. Allergisk matstrupe.
Helen Larsson, MD, specialistläkare ÖNH, NÄL.

2020-04-28 Infektion. Infektiös endokardit - uppdatering av diagnostik och behandling.
Ulrika Snygg-Martin, överläkare, infektionskliniken, ÖS/SU.

2020-05-05 Dermatologi. Ämne meddelas senare.
John Paoli, överläkare, dermatologi, SU.

2020-05-19 An/Op/Iva. Vad kan "Tryckkammaren" på Östra sjukhuset hjälpa oss med i kliniken?
Niclas Oscarsson, överläkare, verksamhetschef Angereds Närsjukhus.

Titta på inspelade VGR-föreläsningar

Alingsås lasarett

Videokonferenslokalen plan 1

Angereds Närsjukhus

Videokonferensrum, administration

Frölunda Specialistsjukhus

Stora konferensmatsalen

Kungälvs sjukhus

Riddarsporren

Mölndals sjukhus

SSL-rummet (Särskild sjukvårdsledning)

Norra Älvsborgs Länssjukhus

Hönan

Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Adm. Konferensrum 7

Skaraborgs Sjukhus Skövde

Gullvivan

Sahlgrenska sjukhuset

Kirurgens konferensrum, elevhemmet, plan 1

Södra Älvsborgs Sjukhus

Stormhatten, plan 6

Uddevalla sjukhus

Hallonet

Östra sjukhuset

Kirurgens konferensrum, plan 2

Fortbildningsplan

Något regionalt direktiv kring fortbildning för specialister har ännu inte antagits. Däremot har SUs ledningsgrupp fatat ett beslut att införa den av MUR föreslagna fortbildningsplanen för specialistläkare. Detta är en individuell fortbildningsplan där avsikten är att verksamhetschefen tillsammans med sin specialistläkare lägger upp en plan för det kommande årets fortbildningsaktiviteter. Aktiviteterna ska motsvara såväl den enskilda medarbetarens behov som verksamhetens.

Fortbildningsplanen har under 2018 implementerats på hela SU och ambitionen är att den även ska komma att användas inom hela VGR.

Bidrag för att delta i kurser och konferenser

Under de senaste fem åren har regionstyrelsens personalutskott avsatt centrala medel för att till viss del kompensera förvaltningarna för de ökade kostnader som kan uppstå till följd av det nya samverkansavtalet. Dessa medel har hanterats av det Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare.

Fortsatt delfinansiering också under 2020

I 2020 års budget har avsatts 3 miljoner kronor för bidrag till finansiering av deltagande i externa kurser och konferenser för specialistläkare. Verksamheterna kan söka ersättning för nationella och internationella kurser och konferenser där den sökande deltar aktivt och kan sprida ny kunskap vidare inom organisationen.

Hur du ansöker om ersättning för deltagande i externa kurser/konferenser, pdf

Ansökningsformulär om ersättning för deltagande i extern kurs/konferens 

Senast uppdaterad: 2018-11-26 09:16