Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

PTP-programmet

Kompetensrådet för psykologer ansvarar för PTP-programmet inom Västra Götalandsregionen. Här finns information för dig som är chef och vill veta mer om PTP-programmet. Västra Götalandsregionen delfinansierar 40 PTP-tjänster per år. Intresseanmälan kommer att öppna under februari.

PTP-tjänstgöring   

Efter fem års studier på universitet ska examinerade psykologer, för att få sin legitimation, tjänstgöra ett år som psykolog under handledning av erfaren psykolog. Detta benämns PTP, vilket betyder Praktisk Tjänstgöring för Psykologer. Under PTP-året är det meningen att PTP-psykologen skall påbörja utvecklingen mot en professionell identitet och tillämpa de kunskaper psykologutbildningen givit. Psykologarbetet på arbetsplatsen, det dagliga samarbete med kollegor och medarbetare jämte regelbunden handledning är det som ska vara fokus under PTP-året.

PTP-psykologen tjänstgör under eget yrkesansvar. PTP-psykologens tjänstgöring består i att, under handledning, delta i och bedriva kliniskt psykologarbete på den enhet där man är anställd. En del av tiden skall ägnas åt mer övergripande psykologuppgifter. Tjänstgöringen ska fullgöras på minst halvtid under en period som motsvarar ett års heltidstjänstgöring. Tjänstgöringen på en och samma arbetsplats ska motsvara minst fyra månaders heltidstjänstgöring.

PTP-programmet hålls samman av regional studierektorsfunktion. Studierektorerna är en stödfunktion till chefer, handledare och PTP-psykologer. I regionen har vi gemensamma kvalitetskriterier för PTP. De regionala studierektorerna bjuder in chefer och handledare till introduktions- och utbildningsdagar. Alla PTP-psykologer är välkomna att delta i det gemensamma övergripande PTP-programmet bestående av en studiedag per månad. Primärvårdens PTP-psykologer hålls samman av verksamhetsnära studierektor.

Varje verksamhet är ansvarig för sin egen kompetensförsörjning. PTP kan anställas på psykologvikariat, fasta tjänster och projektanställningar. I Västra Götalandsregionen finns sedan 2001 HR-strategisk satsning i form av ett projekt utifrån behovet av långsiktig rekrytering av psykologer. Satsningen innebär en central delfinansiering av omkring 40 PTP-tjänster per år. De centrala medlen fördelas av Kompetensrådet utifrån intresseanmälningar från verksamheterna.

Senast uppdaterad: 2019-11-28 10:58