Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhetsförlagd utbildning

Västra Götalandsregionen har avtal med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet om 14 veckors verksamhetsförlagd utbildningspraktik (VFU) för studenter på psykologprogrammets sjätte termin.

Enligt avtalet mellan Västra Götalandsregionen och Psykologiska institutionen åtar sig Västra Götalandsregionen att anordna minst 27 praktikplatser per termin. 

  • Vår - VGR tar emot psykologstudenter från februari till maj
  • Höst - VGR tar emot psykologstudenter från september till december

Ni som handleder en psykologkandidat kommer att få ingående information från Psykologiska Institutionen (PI) kring innehåll och rutiner.  Er intresseanmälan kommer att förmedlas av Kompetensrådet för psykologer till PI. Praktikplatserna kommer att fördelas till studenterna i april månad för praktik under höstterminen och i början av december för praktik under vårterminen, därefter kommer ni att bli kontaktade av studenterna. Det är viktigt att ni träffar psykologkandidaten så snart som möjligt för ett introduktionssamtal. Om enheten/handledaren har frågor om verksamhetsförlagd utbildningspraktik för psykologstudenter, vänd er till Sara Thomée, Psykologiska Institutionen, sara.thomee@psy.gu.se

Handledaren ska vara leg psykolog med god kännedom om verksamheten. Handledaren bör arbeta heltid, såvida det inte finns flertalet psykologkollegor på arbetsplatsen som hjälper till att ta ansvar för studenten. Det krävs ingen handledarutbildning för att vara kandidathandledare. PI erbjuder stöd till handledare.

Information från Psykologiska Institutionen

 

PI önskar att alla utbildningsplatser/enheter som tar emot psykologstudent skickar in en praktikplatsbeskrivning. Beskrivningen för höstterminen skickas till sara.thomee@psy.gu.se och för vårterminen till catarina.gunnarsson@psy.gu.se 

Ersättning

Ersättningen, 16 200 kr per praktikplats, bör användas till kompetensutveckling för berörda psykologer och i förekommande fall andra teammedlemmar. Fakturering i slutet av praktikperioden. Har ni frågor om faktureringen är ni välkommen att vända er till Psykologiska institutionen.  

Intresseanmälan för HT2019 är stängd.

Senast uppdaterad: 2019-11-26 10:05