PTP-programmet VT19

PTP-dagar

Anmälan till PTP-dagarna görs via VGR Kalendern.

PTP-dagar med tema:

  • 2019-03-15 Introduktionsdag PTP-programmet
  • 2019-04-26 Mödra- och barnhälsovård
  • 2019-05-24 Vårdcentral
  • 2019-06-10 Psykologisk behandling
  • 2019-09-20 BUP och VUP
  • 2019-10-11 Habilitering och hälsa
  • 2019-11-15 Beroende
  • 2019-12-04 Suicidriskbedömning
Senast uppdaterad: 2019-01-08 10:39