Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kungörelse: regionfullmäktige, sammanträde 2020-05-19

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Föredragningslista

Sammanträde med regionfullmäktige den 19 maj 2020

Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Tid: Kl. 10.00

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2018-05211
 2. Bokslutsdispositioner 2019
  Diarienummer RS 2020-01234
 3. Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2019
  Diarienummer RS 2019-07566
 4. Revisionsberättelser för 2019 års verksamhet
  Diarienummer RS 2020-01685
 5. Framställan från nämnder och styrelser om användning av eget kapital och obeskattade reserver i samband med budget 2020
  Diarienummer RS 2020-00883
 6. Kapitaltäckningsgaranti till bolagen med anledning av Covid-19
  Diarienummer RS 2020-01925
 7. Aktieägargaranti NetWest Sweden AB
  Diarienummer RS 2019-08174
 8. Koncernens uppföljningsrapport mars 2020 Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2020-01919
 9. Finansiell strategi för Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2020-01165
 10. Övergripande ramverk för budgetprocessen i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2019-05408
 11. Riktlinje för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2019-06176
 12. Västra Götalandsregionens inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av Covid-19
  Diarienummer RS 2020-01994
 13. Avgiftsfrihet för personer som vårdas för covid-19 som inte omfattas av smittskyddslagen (SFS 2004:168)
  Diarienummer RS 2020-03268
 14. Gemensamma priser för sjukhusen
  Diarienummer RS 2020-00752
 15. Riktlinje för hantering av internhyra inom kollektivtrafikfastigheter
  Diarienummer RS 2017-05098
 16. Avrop från extern låneram avseende investeringar i spårvägen för år 2020
  Diarienummer RS 2019-08006
 17. Omfördelning inom regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 -nytt namngivet kollektivtrafikobjekt- ” Färja Göta Älv”
  Diarienummer RS 2020-01362
 18. Omfördelning inom regional transportinfrastrukturplan 2018-2029, nytt namngivet objekt – ”Objekt Väg 678, deletapp Bratteröd-Grohed och Objekt Förbifart Grästorp”
  Diarienummer RS 2020-02575
 19. Digitaliseringspolicy i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2020-01720
 20. Försäljning av fastigheten Vättungen 1:173, Bengtsfors kommun
  Diarienummer RS 2019-07894
 21. Ansökan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening
  Diarienummer RS 2019-08007
 22. Ägardirektiv för Regionteater Väst AB
  Diarienummer RS 2020-02886
 23. Lokal för regionfullmäktiges möten
  Diarienummer RS 2020-01183
 24. Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning
  Diarienummer RS 2018-03535
 25. Beslutsordning för val och nomineringar
  Diarienummer RS 2019-07982
 26. Hantering av allmänna handlingar
  Diarienummer RS 2020-00097
 27. Anmälningsärenden till regionfullmäktige april 2020
  Diarienummer RS 2020-00164
 28. Anmälan av inkomna motioner
  Diarienummer RS 2020-03198

Valärenden

 1. Ersättare i arvodesberedningen
  Diarienummer RS 2018-05648
 2. Ledamot och 2:e vice ordförande i miljönämnden
  Diarienummer RS 2019-04565
 3. Ersättare i regionutvecklingsnämnden
  Diarienummer RS 2019-05500
 4. Ledamot i styrelsen för Västtrafik AB
  Diarienummer RS 2020-00958
 5. Ledamot i styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB
  Diarienummer RS 2020-02032
 6. Ledamot i styrelsen för Sahlgrenska Science Park AB
  Diarienummer RS 2020-02566
 7. Juryledamot i Göteborgs tingsrätt, tryckfrihetsmål
  Diarienummer RS 2018-01445
 8. Nämndemän i Förvaltningsrätten i Göteborg
  Diarienummer RS 2019-01598
 9. Nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige
  Diarienummer RS 2019-01598
 10. Ledamot i styrelsen för Jonseredstiftelsen
  Diarienummer RS 2020-02198
 11. Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Borgmästare Lars Billströms donation
  Diarienummer RS 2020-03109
 12. Ersättare i styrelsen för Stiftelsen James F Dicksons minnesfond
  Diarienummer RS 2019-00886

Information

 1. Introduktion av det nya voteringssystemet kl. 10.00

 

Annika Tännström (M)
Ordförande

Tänk på miljön

Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

 

 

Senast uppdaterad: 2020-05-12 13:59