Tillkännagivande: miljönämnden, sammanträde 2019-04-25; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-25

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2019-05-10

Datum då tillkännagivandet tas ner

2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Regionens hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Ann-Sofie Mellqvist

Senast uppdaterad: 2019-05-10 10:49