Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kungörelse: regionfullmäktige, sammanträde 2020-09-22

Publicerad:

Kungörelse av regionfullmäktiges sammanträde 2020-09-22.

Föredragningslista

Sammanträde med regionfullmäktige den 22 september 2020

Plats: Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tid: Kl. 10:00

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer 2018-05211
 2. Frågestund
  Diarienummer RS 2020-00577
 3. Interpellation av Janette Olsson (S) Hur ska lönerna i Västra Götalandsregionen höjas?
  Diarienummer RS 2020-05403
 4. Interpellation av Alex Bergström (S) om biljettkontrollanter och betalningspåverkande åtgärder behövs för att minska Coronaplankningen och öka antalet biljettbärare i kollektivtrafiken
  Diarienummer RS 2020-05406
 5. Interpellation av Annica Erlandsson (S) om psykiatrin i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2020-05408
 6. Interpellation av Bijan Zainali (S) om avsaknad av arbetsförmedlingstjänster
  Diarienummer RS 2020-05409
 7. Interpellation av Carina Örgård (V) om stärkt vård för unga vuxna i hela Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2020-05405
 8. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Stiftelsen Stenebyskolan och Stiftelsen Simmersröds barnhus
  Diarienummer RS 2020-00319
 9. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, Kommunalförbundet Svensk Luftambulans och Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling
  Diarienummer RS 2020-00316
 10. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2019
  Diarienummer RS 2019-04728
 11. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - verksamhet och ekonomi 2021
  Diarienummer RS 2020-02199
 12. Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
  Diarienummer RS 2020-02655
 13. Upphörande av 24 åringars fria tandvård i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2019-07235
 14. Förhöjd ålder för regionens särskilda tandvårdsstöd
  Diarienummer RS 2020-04381
 15. Förlängning av överenskommelse för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2018-04781
 16. Rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård (NHV)
  Diarienummer RS 2020-05062
 17. Senarelagt namnbyte av Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2018-01963
 18. Överlämnande av allmänna handlingar vid samordning av laboratoriemedicinsk diagnostik
  Diarienummer RS 2020-02770
 19. Ägardirektiv till GöteborgsOperan samt uppdrag till regionstyrelsen att besluta om ägardirektiv till bolagen under Covid-19
  Diarienummer RS 2020-05027
 20. Redovisning av partistöd 2019 och utbetalning av partistöd för 2021
  Diarienummer RS 2018-01662
 21. Revidering av finanspolicy för Västra Götalandsregionen och finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser
  Diarienummer RS 2020-03697
 22. Borgen för refinansiering av lån Transitio AB
  Diarienummer RS 2020-03681
 23. Försäljning av fastigheten Pilen 5 i Strömstads kommun
  Diarienummer RS 2019-04663
 24. Markförvärv för ny bussdepå vid Radiomasten i Västra Frölunda
  Diarienummer RS 2019-07895
 25. Motion av Monica Djurner (V) med flera om regional koldioxidbudget
  Diarienummer RS 2019-02801
 26. Motion av Louise Åsenfors (S) och Bijan Zainali (S) om att upphandla fossilfritt drivmedel utan palmolja
  Diarienummer RS 2019-02843
 27. Motion av Mariette Risberg (D) med flera om huruvida ACG-systemets koppling till ersättning bör avskaffas eller omformas
  Diarienummer RS 2019-06838
 28. Motion av Malin Sjunneborn (S) om utbildningskrav för vårdbiträden i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2019-07015
 29. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) om borttagande av dolda nummer
  Diarienummer RS 2019-02867
 30. Motion av Bijan Zainali (S) med flera om behov av regional filmstrategi
  Diarienummer RS 2019-03993
 31. Anmälan av inkomna motioner
 32. Anmälningsärende
  Diarienummer RS 2020-00164

Valärenden

 1. Revisorskollegiet - Val av revisor till nytt Samordningsförbund Skaraborg
  Diarienummer RS 2019-00879

Valberedningens förslag till val

 1. Ersättare i regionstyrelsen
  Diarienummer RS 2018-05647
 2. Ersättare i Patientnämnden i Göteborg
  Diarienummer RS 2019-03448
 3. Ledamot och vice ordförande i södra patientnämnden
  Diarienummer RS 2020-05449
 4. Ledamot och ersättare i regionutvecklingsnämnden
  Diarienummer RS 2019-05500
 5. Ersättare i kollektivtrafiknämnden
  Diarienummer RS 2019-00719
 6. Ersättare i södra hälso- och sjukvårdsnämnden
  Diarienummer RS 2019-02058
 7. Ersättare i östra hälso- och sjukvårdsnämnden
  Diarienummer RS 2019-02058
 8. Ledamot och ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Diarienummer RS 2019-04212
 9. Ledamot och vice ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
  Diarienummer RS 2019-00648
 10. Ledamot i styrelsen för Skaraborg sjukhus
  Diarienummer RS 2019-06257
 11. Ledamot i styrelsen för Habilitering och Hälsa
  Diarienummer RS 2019-03501
 12. Ledamot och ersättare i Samordningsförbundet Skaraborg

Diarienummer RS 2019-00724

 1. Ledamot i styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård
  Diarienummer RS 2019-00723
 2. Nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige
  Diarienummer RS 2019-01598
 3. Nämndeman i Kammarrätten i Göteborg
  Diarienummer RS 2019-01598
 4. Nämndeman i Kammarrätten i Jönköping
  Diarienummer RS 2019-01598
 5. Nämndemän i Förvaltningsrätten i Göteborg
  Diarienummer RS 2019-01598
 6. Ersättare i styrelsen för Stiftelsen Eduard Magnus musikfond
  Diarienummer RS 2019-00384

Information

 1. Utdelning av årets kulturpris
 2. Presentation av Västsvenska SOM-undersökningen
 3. Patientnämndernas årsredovisning 2019

Annika Tännström (M)
Ordförande

Tänk på miljön

Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

Publicerad: