Fördjupningsdag ordförande och vice ordförande

Sammanträdesbord med papper och ordförandeklubba.
Fotograf: Johan Wingborg

Syftet med dagen är att ge fördjupad förståelse för roller, uppdrag och ansvar i nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen.

Dagen riktar sig till ordförande och vice ordförande i Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser, utskott och beredningar.

Dagen kommer bland annat att innehålla:

  • Fördjupad diskussion om styrmodellen
  • Västra Götalandsregionens varumärke, kommunikation för nämnden/styrelsen
  • Västra Götalandsregionen i Sverige och internationellt
  • Presidiets dialog med revisionen. Ansvaret att säkerställa en tillräcklig beredning.
  • Arvodesbestämmelser, främst avseende årsarvode. Attestansvaret

Medverkar och föreläser gör bland annat förtroendevalda och tjänstepersoner i Västra Götalandsregionen.

Välj mellan två tillfällen:
(Klicka på datumen för att komma till anmälan i Regionkalendern.)

  • 9 maj (Sista anmälningsdag 1 maj)
  • 15 maj (Sista anmälningsdag 7 maj)

Tid och plats alla dagar:
9.30 – (senast) 16.00 (kaffe finns från kl. 9.00)
Residenset Vänersborg, lokal Sessionssalen

Har du frågor om innehållet under dagen?
Kontakta Maria Engström, maria.t.engstrom@vgregion.se eller 070-082 36 52.

Välkomna önskar Västra Götalandsregionens utbildningsgrupp!
Annika Tännström
Ordförande regionfullmäktige

Inbjudan som PDF

Senast uppdaterad: 2019-05-09 13:30