Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Introduktionsdag för nämnd och styrelse 21 maj 2021

Närbild på politikers händer vid sammanträdesbord.
Fotograf: Johan Wingborg

Syftet med denna utbildningsdag var att ge en inblick i roll, uppdrag och ansvar för ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen. Dagen vände sig till till ledamot eller ersättare i någon av Västra Götalandsregionens nämnder eller styrelser, och som inte redan deltagit i denna utbildning under mandatperioden.

 Dagen beskrev bland annat:

  • Västra Götalandsregionen
  • Den demokratiska grunden och regionens välfärdsuppdrag
  • Regionens styrmodell och rollen som politiker
  • Krav i lagen, roller och uppdrag
  • Säkerhet och beredskap för Västra Götalandsregionen
  • Arvodesbestämmelser
  • Revisionens roll och ansvarsprövning

Medverkade gjorde bland annat regionfullmäktiges presidium, andra förtroendevalda och tjänstepersoner i Västra Götalandsregionen.

Datum för nästa tillfälle (troligtvis tidigt 2022) läggs ut på denna sida under hösten 2021.

Kontakt vid frågor:
Åsa Fors, Koncernkontoret
asa.fors@vgregion.se
Tel: 070-336 38 98

 


Senast uppdaterad: 2021-10-01 08:22