Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ägarutskottet

Regionstyrelsen vakar över att Västra Götalandsregionen fullgör sina uppgifter inom olika verksamhetsområden utifrån regionfullmäktiges beslut och vad som enligt lag och andra författningar vilar på Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen är Västra Götalandsregionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela organisationens utveckling samt följa de frågor som kan inverka på dess utveckling.

För att fullgöra vissa uppgifter enligt regionstyrelsens reglemente har styrelsen utsett ett ägarutskott.

Ägarutskottets uppgiftsområden

Under regionstyrelsen svarar ägarutskottet för följande övergripande regiongemensamma och principiella ägarfrågor:

  • Uppsiktsplikt och övergripande styrning
  • Samordning av verksamheter i egen regi inklusive vårdgivaransvaret
  • Regiongemensamma stöd- och servicefunktioner (IS/IT, inköps-, fastighets- och servicefrågor)
  • Koncernkontorets stöd till berörda politiska organ
  • Ekonomi- och finansförvaltning
  • Investeringar

Kalender

17
sep

Ägarutskottet

Starttid:
Plats: Sessionsalen, Residenset
Ort: Vänersborg
02
okt

Ägarutskottet

Starttid:
Plats: Kronan 1, Regionens hus
Ort: Göteborg
23
okt

Ägarutskottet

Starttid:
Plats: Sessionsalen, Residenset
Ort: Vänersborg
13
nov

Ägarutskottet

Starttid:
Plats: Sessionsalen, Residenset
Ort: Vänersborg
10
dec

Ägarutskottet

Starttid:
Plats: Sessionsalen, Residenset
Ort: Vänersborg
Senast uppdaterad: 2019-02-14 12:50