Beredningen för hållbar utveckling (BHU)

Beredningen för hållbar utveckling är ett politiskt samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner i frågor kring hållbar utveckling.

Informell samverkan mellan region och kommuner

BHU är ett organ för informell samverkan. Det betyder att dess arbetsformer inte regleras i kommunallagen och att beredningen inte har någon självständig beslutanderätt utan dess uppgift är att diskutera frågor där det finns gemensamma beröringspunkter och där det är klokt att region och kommuner samråder. Dessa samrådsdiskussioner utgör sen underlag för regionstyrelsens beslut i vissa strategiska frågor med betydelse för en hållbar utveckling.

Beredningens uppdrag som samverkansorgan med kommunerna inskränker inte regionens olika nämnders ansvar för att samverka med kommunerna inom sina respektive områden.

Områden för samverkan

Strategiska frågor för långsiktig utveckling av Västra Götaland

  • Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor
  • Kulturfrågor
  • Miljö- och klimatfrågor
  • Näringslivsfrågor
  • Forsknings- och utvecklingsfrågor
  • Kompetensutvecklingsfrågor

Styrning och prioriteringar inom strategi för tillväxt ch utveckling i Västra Götaland, VG2020 sker genom BHU.

VG2020

Kalender 2018

2018

Presidium 22 feb 10.30 - 12.30

BHU 13 mars 10.30 - 14.30, Nova möten och mat

Presidium 4 maj 10.30 - 12.30

BHU 22 maj 10.30 - 14.30, Vara konserthus

Presidium 28 sep 10.30 - 14.30

BHU 16 okt 10.30 - 14.30

Presidium 9 nov 10.30-14.30

BHU 20 nov 10.30 - 14.30

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33