Beredning för folkhälsa och social hållbarhet

Regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet har i uppdrag att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller folkhälsofrågor och sociala hållbarhetsfrågor i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med företrädare för verksamheter inom Västra Götalandsregionen, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer ska beredningen utveckla metoder för folkhälsoarbetet, följa upp folkhälsoinsatser och sprida erfarenheter.

Sammanträdesdatum 2019

16 jan
13 mars
22 maj
28 aug
17 okt
5 dec

Sammanträdesdatum

22
maj

Beredning för folkhälsa och social hållbarhet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Residenset
Ort: Vänersborg
Avsändare: Folkhälsokommitténs sekretariat
Typ: Möte
Senast uppdaterad: 2019-02-13 11:55