Kommittén för mänskliga rättigheter

Kommittén för mänskliga rättigheter inrättades den 1 januari 2011 och är Västra Götalandsregionens svar på hur den regionala nivån tar ansvar för de internationella konventioner och deklarationer som Sverige har anslutit sig till.

Kommittén har ett unikt uppdrag att stödja och utveckla ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter. Syftet är att förbättra Västra Götalandsregionens kapacitet att leva upp till sina skyldigheter enligt de mänskliga rättigheterna.

Kommittén ska också motverka diskriminering och uppmärksamma brister i samhället som gör att grupper med svagt skydd blir utsatta, och på så sätt främja människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda på lika villkor.

Senast uppdaterad: 2017-10-26 10:00