Beredningen för mänskliga rättigheter

Beredningen för mänskliga rättigheter inrättades den 1 januari 2019 och är Västra Götalandsregionens svar på hur den regionala nivån tar ansvar för de internationella konventioner och deklarationer som Sverige har anslutit sig till.

Beredningen har ett unikt uppdrag att stödja och utveckla ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter. Syftet är att förbättra Västra Götalandsregionens kapacitet att leva upp till sina skyldigheter enligt de mänskliga rättigheterna.

Beredningen ska också motverka diskriminering och uppmärksamma brister i samhället som gör att grupper med svagt skydd blir utsatta, och på så sätt främja människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda på lika villkor.

Sammanträdesdatum 2019

31 jan
20 mars
21 maj
3 sep
29 okt
10 dec

Kalender

20
mar

Beredning för mänskliga rättigheter

Starttid:
Plats: Plats meddelas senare
Ort: Göteborg
21
maj

Beredning för mänskliga rättigheter

Starttid:
Plats: Svangatan 4
Ort: Göteborg
03
sep

Beredning för mänskliga rättigheter

Starttid:
Plats: Nya regionens hus
Ort: Göteborg

Dokument

Kontakt

Politiker i beredningen för mänskliga rättigheter

Ansvarig tjänsteman
Viveca Reimers
E-post: viveca.reimers@vgregion.se

Nämndsekreterare
Ann-Sofie Mellqvist
E-post: ann-sofie.mellqvist@vgregion.se

E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-13 12:03