Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Beredningen för externa relationer

Beredningen för externa relationer är ett politiskt beredningsorgan under regionstyrelsen som samordnar och förbereder övergripande strategier, prioriteringar och positioner i Västra Götalandsregionens externa arbete.

Det externa arbetet utgörs av nationella och internationella frågor inom Västra Götalandsregionen alla verksamhetsområden.

Beredningen består av representanter från presidierna i regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse.

Samrådet leds av regionfullmäktiges ordförande och håller sammanträden 4-6 gånger per år

Kalender

Sammanträdesdatum 2020

2020-02-11

2020-03-31

2020-06-23

2020-09-09

2020-11-10

Senast uppdaterad: 2020-02-27 17:56