Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beredningen för externa relationer

Beredningen för externa relationer är ett politiskt beredningsorgan under regionstyrelsen som samordnar och förbereder övergripande strategier, prioriteringar och positioner i Västra Götalandsregionens externa arbete.

Det externa arbetet utgörs av nationella och internationella frågor. Beredningen representerar Västra Götalandsregionen alla verksamhetsområden. Beredningen består av representanter från presidierna i regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse, kommittén för rättighetsfrågor, folkhälsokommittén samt politiker med externa uppdrag.

Samrådet leds av regionfullmäktiges ordförande och håller sammanträden 4-6 gånger per år.

Kalender

Sammanträdesdatum 2019

2019-02-05

2019-04-23

2019-06-04

2019-09-12

2019-11-12

Senast uppdaterad: 2019-08-15 16:05