Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Göteborgs kommun.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

Kalender

16
aug

Presidiemöte Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Plats: Barken Lillhagsparken
Ort: Göteborg
30
aug

Nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Plats: Campus Nya varvet
Ort: Göteborg

Länkar

Protokoll och handlingar

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beställer vård. Deras arbete styrs till viss del av kommunallagen.
Kommunallag

Dialog Göteborgssjukvården
Göteborgs och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden för dialog med politiker från Göteborgs Stad om utvecklingen av närsjukvården i Göteborg

Anna Schürer von Waldheim

Nämndsekreterare
hsn.goteborg@vgregion.se