Medborgardialog

Här är de medborgardialoger som hälso- och sjukvårdsnämnderna har genomfört. Du hittar även datum för kommande dialoger och kan ställa en fråga till politikerna i formuläret.

Kommande dialoger

Kontakt

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Johan Fält (M), ordförande johan@felt.se
Max Själander, kommunikatör max.sjalander@vgregion.se

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Ulrik Hammar (L), ordförande ulrik.hammar@liberalerna.se
Bo Carlsson, kommunikatör bo.carlsson@vgregion.se

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Christina Brandt (M), ordförande christina.ml.brandt@gmail.com
Max Själander, kommunikatör max.sjalander@vgregion.se

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Nicklas Attefjord (MP) ordförande nicklas.attefjord@mp.se
Jörgen Andersson, kommunikatör jorgen.a.andersson@vgregion.se

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Gunilla Druve Jansson (C) ordförande  g.druve@telia.com
Camilla Silvesjö, kommunikatör camilla.silvesjo@vgregion.se

Ställ din fråga

Ange gärna vilken nämnd din fråga eller synpunkt gäller. Frågan kommer att skickas till en gemensam e-postlåda och besvaras lättast om vi vet vilken nämnd det gäller. Skriv din e-post om du vill ha återkoppling.
 
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28