Dialog Göteborgssjukvården

Göteborgs och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden för dialog med politiker från Göteborgs Stad om utvecklingen av närsjukvården i Göteborg.

Dialogmöte – 11 oktober 2017

Dialogmöte - 3 maj 2018

Omställningsarbetet i hälso- och sjukvården och utvecklingen av närsjukvård i Göteborgsområdet. Deltagare: politiker och tjänstemän från Västra Götalandsregionen och kommunerna.

Innehåll:

  • Inledning - Nicklas Attefjord (MP), ordförande HSN Västra och Johan Fält M), ordförande HSN Göteborg
  • 5:40 - Jan Eriksson, programchef: Handlingsplan för omställningen och uppdrag och organisation för programkontoret Presentationsbilder
  • 31:30 - Tobias Nilsson, chefsstrateg: Omställningen - hälso- och sjukvårdsavtalet Presentationsbilder
  • 37:40 - Karin Fröjd, medicinsk rådgivare: Vård i hemmet Presentationsbilder
  • 56:00 - Sofia Hedenlund, regionutvecklare: Närsjukvårdscentra Presentationsbilder
  • 1:08:56 - Per Cronberg, programledare: Digitala vårdtjänster - exempel Presentationsbilder
  • 1:21:18 - Levi Siljemyr, strateg: Koncentration av vård Presentationsbilder
  • 1:44:24 - Henrik Almgren, projektledare: Etablering av nya specialistsjukhus. Presentationsbilder
  • 1:57:30 - Frågor och dialog
Senast uppdaterad: 2018-05-30 10:53