2015-06-13 Pridefestivalen

Den 13 juni 2015 deltog representanter från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd vid Pridefestivalen i Göteborg för att möta medborgare och prata om hälso- och sjukvårdsfrågor.

Syfte:

Möta invånare och prata om hälso- och sjukvård, upplysa om 1177.se samt ge information om nämndens uppdrag.

Kontakt

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Johan Fält (M), ordförande
johan@felt.se
Kjell Foss, kommunikatör
kjell.foss@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22