Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2019-10 Dialogmöten om övergång mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin

28, 29 och 30 oktober 2019 bjöd västra hälso- och sjukvårdsnämnden in till dialogmöten kring psykisk hälsa med fokus på hur övergången upplevs när patienter ska lämna barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och övergå till vuxenpsykiatrin (VUP).

Att den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för personer med psykisk sjukdom är ett av Västra Götalandsregionens prioriterade mål.

Paraplyorganisationen NSPHiG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg) hjälpte nämnden att nå ut med inbjudan. Tre mindre ”rundabordsmöten” arrangerades: ett med unga patienter/brukare, ett med anhöriga och ett med representanter för olika patientföreningar som ingår i NSPHiG.

Vid samtliga möten informerade nämndens representanter kort om nämndens roll och ansvar, och även att det finns patientnämnder man kan vända sig till med synpunkter på hälso- och sjukvården och bemötande.

Exempel på synpunkter och erfarenheter som lyftes fram under mötena:

  • Systemet när det gäller psykiska sjukdomar bygger mycket på att man tar egna initiativ vilket upplevs som extra utmanande för målgruppen.
  • Den somatiska vården är fortfarande högre prioriterad än psykisk sjukdom.
  • Målgruppen mår så dåligt att de har svårt att klaga oavsett om det är till vårdgivaren direkt eller till patientnämnden.
  • Upplevelse av att behöva förklara om och om igen om sin hälsa och diagnoser.
  • Väntetider på 30 dagar kan upplevas som en mycket lång tid och är olidligt för både patient och anhöriga.

Exempel på den feedback/besked som nämndens representanter kunde ge till deltagarna:

  • Öppenheten hos deltagarna var mycket tacksamt för nämnden som fått en bättre förståelse för patient- och anhörigupplevelsen.
  • Nämndens representanter upplevde att det fanns en ömsesidig förståelse för att det inte är lätt att lösa alla frågor och att det inte går fort, men att nämnden kan ta med synpunkterna och förbättra de delar som den har mandat över.
  • Nämnden arbetar för kontinuitet i vården.

Senast uppdaterad: 2020-09-04 14:29