Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dialog om missbruksvård, 2017

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har haft medborgardialog gällande missbruksvården. Syftet var att ta del av hur missbruksvården fungerar för att veta var de kan stärka upp genom sina beställningar av vård. Dialogerna har förts genom tre organisationer; MiniMaria, Järnstorgsteamet och NSPHiG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg).

Syfte

Att ta del av hur missbruksvården fungerar för att nämnden ska veta var de ska stärka upp genom sina beställningar för det förebyggande arbetet för ungdomarna. Vad fungerar och vad hade kunnat vara bättre? Finns det något som hade kunnat förhindra beroendet? Detta för att sedan kunna dra slutsatsen om att se var i vårdkedjan det brister och var nämnden kan satsa på sina beställningar för att stärka upp för det förebyggande arbetet.

Frågor som dialogerna har fokuserat på:

Vad har fungerat och vad har inte fungerat? Var har man sökt vården först? Vad borde vara kompletterande?

Resultat

Övergripande resultat var att det saknas täckning av liknande verksamheter för västra hälso- och sjukvårdsnämndens nämndområde. De nätverk och organisationer som finns täcker främst Göteborg. Det finns socialmedicinska mottagningar runt om i kommunerna men det räcker inte. Det behövs mer. Vården och verksamheten fungerar väldigt bra. Det är vägen dit som är mer komplicerad. Presidiet bör ta med sig frågan till kommundialogerna om hur man ska hantera frågan. Många parter är inblandade men ingen gemensam väg för hur det ska gå till. Sammanhållen vård är väldigt viktigt.

Skolan är arenan där man skulle kunna förebygga mycket mer. Verksamheterna upplever det svårt när ungdomar och föräldrar ringer om hjälp från kommuner runt Göteborg och de inte kan ta emot. Bra samarbete finns med BUP men det är betydligt sämre med vuxenpsykiatri.

Ett resultat som kom fram från dialogen med NSPHiG var att det bör finnas råd (diskussionsforum mellan politik och patientgruppen) för psykisk hälsa och missbruk. Man har observerat att det idag är allt mer vanligt att man diskuterar kopplingen mellan missbruk och psykiskohälsa.

Kort om varje besök

Mini Maria

Samarbete mellan SU-beroendeklinik och resursförvaltningen i Göteborg Stad. Bra samarbete med BUP. Ungdomar mellan 16-23. De som kommer utifrån får i första hand kontakta socialtjänsten. Öckerö kommun tillsammans med västra nämnden har ett avtal med verksamheten. Varför har vi inte det för fler kommuner inom nämndområdet?

Här arbetar socionomer, psykologer, läkare och sjuksköterska tillsammans. Man tar emot ungdomar upp till 23 år. Flest kommer från Göteborg. Har även avtal med Öckerö. Socialförvaltningar från flera kommuner köper en plats ibland. Den vanligaste besökaren är killar på 17 år och med dåliga resultat i skolan som röker cannabis men även flickor kommer men då har missbruket pågått längre, ofta med alkohol eller tabletter. Besöken varierar från några gånger till flera år.

Järntorgsteamet

Jätteintressant med samverkan. Ett bra besök där vi fick en genomgång av organisationen. Ett samarbete mellan beroendekliniken frivården Göteborg och socialresursförvaltning. Arbetsledningen utförs av en sektionsledare som har delegation från alla tre klinikerna. Hon tyckte det var ett bra upplägg lättare att få till en helhet. De vänder sig till personer som kräver extra samverkan mellan parterna.

Verksamheten besöks av personer med missbruk/beroende och samtidigt psykiatrisk problematik. Personer som har en mer omfattande psykosocial/kriminalitet och därför är i behov av sammanhållen vård.

NSPHiG

På besöket hos NSPHiG (Nationell samverkan för psykisk ohälsa i Göteborg) diskuterades vikten av en ökad styrsel från politikens sida. Några av de punkter som lyftes som extra viktiga var att:

Mål och inriktningsdokument ska bli mer tydliga. I dag är det allt för allmänt hållna. Politiker behöver bli bättre på att närvara när det blir inbjudna till samtal. Grupperna upplever att de sällan får någon större respons när de bjuder in politikerna. Politiken måste genomföra det som man utlovar, brukarverksamheten måste genomföras och förbättrasDags att inför integrerade mottagningar.Satsa på att införa MiniMaria för alla kommuners invånare.

En av de viktigaste punkterna vi diskuterade var att skapa ett råd för psykisk hälsa och missbruk. Under dialogen uttrycktes det från alla att vi tycker detta vore en bra väg att förstärka arbetet med dessa frågor. Ska man göra detta så är det viktigt att detta råd får ekonomiska resurser för att kunna genomföra ett bra arbete.


Senast uppdaterad: 2017-04-24 11:25