Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medborgardialog om vård på rätt vårdnivå

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden genomförde en dialogaktivitet i anslutning till väntrum vid Kungälvs sjukhus, Mölndals primärvårdsjour, Partille vårdcentral och Alingsås lasarett. Aktiviteten utgår från nämndens uppdrag om att föra medborgardialog och från nämndens handlingsplan för kommunikation.

Syfte

Syfte med medborgardialogen var att ta reda på om patienter söker vård på rätt vårdnivå. Utöver det får nämnden även chans att prata med medborgare allmänt om vården för att ta del av deras synpunkter samt att sprida kunskap om nämndens arbete.

Genomförande

Vid varje dialogaktivitet deltog tre till fyra representanter från nämnden. De vårdenheter som besöktes var Kungälvs sjukhus, Mölndals primärvårdsjour, Partille vårdcentral och Alingsås lasarett. Representanterna stod i eller i anslutning till väntrummen och dialogen skedde på patienternas villkor.

Roll ups, affischer och give aways användes för att uppmärksamma att politikerna fanns där och ville prata med patienterna.

Besöken var runt tre timmar per tillfälle vilket resulterade ii att det inte blev så många samtal per tillfälle. Alla som befinner sig i ett väntrum vill inte eller orkar inte prata med politiker och det måste respekteras.

Inkomna synpunkter

Även om det inte var många som deltog i dialogen fick nämnden fram en hel del synpunkter om vården. En del av frågorna som lyftes vid dialogerna var tillgänglighet, trygg vård, ekonomiska frågor, jämlik vård, och antalet vårdkontakter.

Ett urval av de synpunkter som kom fram:

  • De akuta tiderna blir snabbt fulltecknat. Nöjd med denna vårdcentral. Har skickats mellan vårdinrättningar i ett vårdärende
  • Det är dålig tillgänglighet. Vill kunna ringa och boka tid. Vil ha en väg in och inte behöva ringa till olika undersköterskor och läkare för att få tid
  • Bra bemötande, jag är mycket nöjd. Tråkigt med tidningsskriverierna om vårdcentralen
  • Viktigt med bemötande av de patienter som kommer in akut. Det är brist på omtanke och bekräftelse
  • Några nämnde att det uppfattade att det var svårt att veta vart man skulle söka den första läkarkontakten
  • Vissa upplevde sig skickade runt mellan olika instanser
  • Många upplevde man att man fått hjälp med de frågor som man behövde hjälp med
  • Hur gör man när man inte har ekonomiska möjligheter till de livsavgörande medicinerna man behöver? Vart ska man vända sig? Kan man köpa medicin på avbetalning?

Resultat

Några nämnde att det uppfattade att det var svårt att veta vart man skulle söka den första läkarkontakten. Vissa upplevde sig skickade runt mellan olika instanser. Men bortsett från detta så upplevde man att man fått hjälp med de frågor som man behövde hjälp med.

Politikernas syn på dialogen

Det var kort tid och få som deltog i dialogaktiviteten. Fredag var inte en bra dag att genomföra medborgardialog då det på sjukhuset var många avdelningar som inte hade samma aktivitet på fredagar.

Det behöver vara en blandning av majoritet och opposition representerade när vi är ute på dialoger för att lättare kunna svara på frågor på bästa sätt.

En av patienterna upplevde att det var för många politiker på plats samtidigt vid dialogen.


Senast uppdaterad: 2017-05-16 13:26