Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnden företräder dig som bor i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg eller Åmål.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

 

Kalender

28
jun

Nämndsammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Plats: Aulan
Ort: Uddevalla
15
aug

Presidiemöte norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Plats: Smögen
Ort: Uddevalla

Dokument

Reglemente.pdf

Delegeringsordning.pdf

Årsredovisning 2017.pdf

Detaljbudget 2017.pdf

Beställarbokslut 2016.pdf

Mål- och inriktningsdokument 2018-2020.pdf

Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSN N och NU-Sjukvården.pdf

Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSN N och styrelsen för habilitering & hälsa.pdf

Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSN N och tandvårdsstyrelsen.pdf

Vårdöverenskommelse 2018 mellan HSN N och styrelsen för beställd primärvård.pdf

Avtal HSNN - Praktikertjänst 2017.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Orust kommun 2018-2019.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Munkedals kommun 2018-2019.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Melleruds kommun 2018-2019.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Färgelanda kommun 2018-2019.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Dals-Eds kommun 2018-2019.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Bengtsfors kommun 2018-2019.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Åmåls kommun 2018-2019.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Strömstads kommun 2018-2019.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Tanums kommun 2018-2019.pdf

Avtal om samverkande sjukvård i Sotenäs kommun 2018-2019.pdf

Närsjukvårdsuppdrag Vänersborgs kommun 2018-2019.pdf

Närsjukvårdsuppdrag Uddevalla kommun 2018-2019.pdf

Närsjukvårdsuppdrag Trollhättans kommun 2018-2019.pdf

Närsjukvårdsuppdrag Lysekils kommun 2018.pdf

Protokoll Samråd 2018-03-07.pdf

Protokoll Samråd 2017-12-06.pdf

Protokoll Samråd 2017-09-20.pdf

Protokoll Samråd 2017-05-31.pdf

Protokoll Samråd 2017-03-16.pdf

Protokoll Samråd 2016-12-07.pdf

Protokoll Samråd 2016-09-13.pdf

Protokoll Samråd 2016-06-16.pdf

Protokoll Samråd 2016-03-15.pdf

Protokoll Pensionärsråd 2015-12-01.pdf

Protokoll Pensionärsråd 2015-10-13.pdf

Protokoll Pensionärsråd 2015-05-07.pdf

Ben Norman

Nämndsekreterare
hsn.norra@vgregion.se