Brukardialog

Hälso- och sjukvårdsnämnderna för löpande dialoger med patient-, brukar- och anhörigorganisationer. På den här sidan kan du bland annat ta del av anteckningar från västra hälso- och sjukvårdsnämndens brukardialoger.

Dokument

Länkar

Senast uppdaterad: 2017-11-01 14:51