Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om vårduppdrag gällande ME

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden får många frågor om vårdavtal kring ME (Myalgic Encephalomyelitis). På den här sidan finns information om det aktuella läget och svar på frågor som kan finnas.

Bakgrund och nuläge

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan 2017-11-01 avtal med Smärthjälpen Sverige AB i Göteborg. Smärthjälpens uppdrag omfattar att på specialistnivå utreda, bedöma, diagnostisera och under en begränsad period behandla vuxna personer med misstänkt fibromyalgi, långvarig icke-malign smärta och/eller ME. 

Västra hälso- och sjukvårdsnämndens inriktning har tidigare varit att vården kring ME, även benämnt kroniskt trötthetssyndrom/CFS samt fibromyalgi och långvarig icke-malign (ej cancerrelaterad) smärta ska bedrivas i Västra Götalandsregionens egen regi. När det gäller ME har möjliga utförare emellertid uppgett att det i dagsläget saknas förutsättningar för att ta ansvar för ett sådant vårduppdrag.

En ny upphandling av den aktuella vården har genomförts och resulterat i att Smärthjälpen kommer att ha samma uppdrag som idag även under 2022.

I och med upphandlingen för 2022 får kunskapsorganisationen i Västra Götalandsregionen tid att utreda hur ett regionalt omhändertagande för patientgrupperna i framtiden bör organiseras.  

I smärthjälpens uppdrag ingår att på specialistnivå utreda, diagnostisera och ge behandlingsinsatser från olika professioner upp till 20 gånger.

Om din vårdcentral bedömer att du har behov av specialistvård kan den skicka remiss till Smärthjälpen.

Det är också möjligt att själv söka till Smärthjälpen genom så kallad egenremiss.

Smärthjälpen tar emot under förutsättning att du är färdigutredd så att det inte finns någon annan bakomliggande diagnos som kan förklara besvären. 

Samma som för andra besök inom specialistvård i Västra Götalandsregionen: 300 kronor.

Patientavgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Du kan nå Smärthjälpen  

Mottagningen finns på Anders Personsgatan 12 i Göteborg.

Information om hur man remitterar till Smärthjälpen, inklusive information om vad remissen ska innehålla:

Smärthjälpen: Information till inremitterande läkare

 

 

Harriet Johnsson Dimberg

Regionutvecklare

Senast uppdaterad: 2021-10-05 09:51