Pensionärsråd

I hälso- och sjukvårdsnämndernas uppdrag ligger att på olika sätt föra dialog med invånarna om vårdens tillgänglighet, kvalitet, inriktning och om hur vården ska utvecklas. Pensionärsrådet är ett av de forum för dialog som nämnden använder.

Dokument

Länkar

Senast uppdaterad: 2017-11-01 14:51