Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade sjukvården och tandvården i Västra Götaland.

Styrelsen  har ett övergripande ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. Det handlar bland annat om invånarnas tillgång hälso-och sjukvård och dess innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen arbetar för att befolkningen i hela Västra Götaland ska ha en god hälsa och tillgång till  hälso- och sjukvård på lika villkor. 

Styrelsen beslutar  bland annat om medicinska riktlinjer och prioriteringar i vården, förändringar i Västra Götalandsregionens vårdvalssystem och tar fram förslag på eventuella nya vårdval. Den tar också fram förslag till patientavgifter och högkostnadsskydd och beslutar om medicinska riktlinjer och prioriteringar i vården samt följer upp behovet av vård, hur mycket vård som ges och vilken kvalitet den har.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33