Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

Styrelsen ansvarar för att sjukhusets verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt, med hög kvalitet och rätt professionell kompetens.

Styrelsen ser till att verksamheten bedrivs och utvecklas enligt regionfullmäktiges beslut samt enligt uppdragen från hälso- och sjukvårdsnämnden. Styrelsens uppdrag beskrivs mer i detalj i reglementet.

Kalender

24
aug

SÄS Presidiemöte

Starttid:
Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus
Ort: Borås
30
aug

SÄS Styrelsemöte

Starttid:
Plats: Bertil Söderlingsalen
Ort: Borås
13
sep

SÄS Presidiemöte

Starttid:
Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus
Ort: Borås
20
sep

SÄS Presidiemöte

Starttid:
Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus
Ort: Borås
26
sep

SÄS Styrelsemöte

Starttid:
Plats: Bertil Söderlingsalen
Ort: Borås