Styrelsen för Kultur i Väst

Styrelsen för Kultur i Väst har ansvar för att förvaltningen fungerar enligt kulturnämndens uppdrag och regionfullmäktiges intentioner; som en samlad regional kulturpolitisk resurs med bred kompetens vad gäller specifika konstarter (arkitektur, dans, film, musik och litteratur), produktion, målgrupper och metodutveckling på kulturområdet.

Genom tät dialog med dels nationella och internationella samarbetsparter, dels nyckelaktörer i de 49 kommunerna, ska Kultur i Väst vara en motor när det gäller breda samverkanslösningar för ett rikt kulturliv.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33