Nämnden för Hälsan och stressmedicin

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin är politisk nämnd för de båda verksamheterna Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin.

Hälsan & Arbetslivet är den interna företagshälsovården för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag, med uppdrag att stödja regionens verksamheter i deras arbete med att uppnå arbetsmiljömålen samt personalpolitiska visioner.

Institutet för stressmedicin är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet, där forskning, behandling och utvecklingsarbete sker samtidigt som kunskaper förmedlas om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

Kalender

04
okt

ISM Nätverksträff

Starttid:
Plats: Hörsalen i Botaniska
Ort: Göteborg
07
nov

Hälso- och arbetsmiljöarbete, fördjupningsmodul - Hälsofrämjande arbete

Starttid:
Plats: Gullbergsvass konferens
Ort: Göteborg
07
nov

Hälso- och arbetsmiljöarbete, grundutbildning - Praktiskt hälso- och arbetsmiljöarbete dag 3 av 3

Starttid:
Plats: Gullbergsvass konferens
Ort: Göteborg