Servicenämnden

Servicenämnden är politisk nämnd för serviceförvaltningen regionservice. Regionservice levererar tjänster till övriga förvaltningar inom Västra Götalandsregionen.

Exempel på tjänster är administration, hjälpmedel, telefoni, materialförsörjning, måltider, städ, transporter, tryckeri, tvätteri och vaktmästeri.

Kalender

21
sep

Servicenämnden

Starttid:
Plats: Rälsen, Gullbergsvass
Ort: Göteborg
03
okt

Presidiemöte - servicenämnden

Starttid:
Plats: Gullbergsvass konferens
Ort: Göteborg