Regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, programmen för hållbar utveckling och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Kalender

23
maj

Regionutvecklingsnämnd

Starttid:
Plats: Margarinfabriken, Svangatan 4
Ort: Göteborg
19
jun

Regionutvecklingsnämnden

Starttid:
Plats: Visionen, Regionens hus, Vänersborg
Ort: Vänersborg
22
aug

Regionutvecklingsnämnden

Starttid:
Plats: Nya Regionens Hus i Göteborg
Ort: Göteborg
17
sep

Regionutvecklingsnämnden

Starttid:
Plats: Nya Regionens Hus i Göteborg
Ort: Göteborg
17
okt

Regionutvecklingsnämnden

Starttid:
Plats: Nya Regionens Hus i Göteborg
Ort: Göteborg

RUN:s sammanträden 2019

Onsdag 30–torsdag 31 januari

Torsdag 7 mars

Onsdag 24 april

Torsdag 23 maj

Onsdag 19 juni

Torsdag 22 augusti

Tisdag 17 september

Torsdag 17 oktober

Torsdag 21 november

Torsdag 19 december.

Senast uppdaterad: 2018-10-09 10:39