Regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, programmen för hållbar utveckling och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Kalender

22
nov

Regionutvecklingsnämnd

Starttid:
Plats: Meddelas senare
Ort: Göteborg
29
nov

Naturbruksstyrelse

Starttid:
Plats: Uddetorp
Ort: Skara
19
dec

Regionutvecklingsnämnd

Starttid:
Plats: Scandic Crown
Ort: Göteborg

RUN:s sammanträden 2019

Onsdag 30–torsdag 31 januari

Torsdag 7 mars

Onsdag 24 april

Torsdag 23 maj

Onsdag 19 juni

Torsdag 22 augusti

Tisdag 17 september

Torsdag 17 oktober

Torsdag 21 november

Torsdag 19 december.


Senast uppdaterad: 2018-10-09 10:39