Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Miljö i budget

Västra Götalandsregionens gemensamma budget är det samlade, styrande dokumentet för alla verksamheter. Där anger politikerna den övergripande inriktningen och prioriterade målen för arbetet. Dessutom ges särskilda uppdrag till vissa nämnder och styrelser.

Strategisk inriktning i VGR:s budget

Ur VGR:s budget 2018: "Det strategiska arbetet med att bli en fossiloberoende region fortsätter under 2018, exempelvis med en särskild satsning på biogas. Nästa år innebär stora utmaningar för att förverkliga miljöplanen för det interna miljöarbetet som började gälla 2017. Under 2018 utökas regionens satsningar på friluftsliv."

VGR:s budget

Miljönämndens detaljbudget

Miljönämnden beslutar varje år om en egen detaljbudget för att själv och genom miljöavdelningen arbeta i den strategiska riktning som är beslutad, och för att nå de övergripande målen som gäller för alla verksamheter.

Miljönämndens senaste detaljbudgetar hittar du som pdfer på sidan. (Under uppdatering med 2019 års budgettext))

MN Detaljbudget 2019

Budget 2018

Utifrån det strategiska målet i VGR:s övergripande budget: ”Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen” har miljönämnden valt följande mål (eg två olika mål) och fokusområden:

Mål

Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska

Fokusområden

 • Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land
 • Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland
 • Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar
 • Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas
 • Utveckla Göteborgs botaniska trädgård för 2018.

MN Detaljbudget 2018

Budget 2017

VGR:s centrala budget innehåller tre strategiska mål som bryts ned i tio prioriterade mål för 2017-2019.

Detta prioriterade mål - egentligen två separata mål eftersom det dels handlar om Västra Götaland dels om VGR som organisation - är prioriterat för miljönämnden:

"Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska."

Fokusområden

För det prioriterade målet har miljönämnden valt följande fokusområden. 

 • Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land
 • Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland
 • Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar
 • Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas
 • Utveckla Göteborgs botaniska trädgård för 2017.

MN Detaljbudget 2017

Budget 2016

Se prioriteringar och uppdrag i Västra Götalandsregionens centrala budget för 2016.

En utmaning för Västra Götaland och Västra Götalandsregionens verksamheter är klimat- och miljöfrågorna. Som prioriterat mål för detta är "Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska."

"Ett kraftfullt miljöarbete" är rubriken för ett avsnitt med följande underrubriker.

 • En fossiloberoende region
 • Föregångare i det egna miljöarbetet
 • Fokusera på klimatstrategin och stimulera biogasanvändning
 • Lyft fram friluftsliv och främja biologisk mångfald

Som fokusområden lyfts att:

 • Minska verksamhetens avfallsmänder OCH verka för cirkulära affärsmodeller SAMT skärpta miljökrav vid upphandlingar.
 • Ge bättre möjligheter till livsmedel- OCH energiproduktion SAMT stimulera ökad användning av biogas.
 • Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård.

MN Detaljbudget 2016

Senast uppdaterad: 2018-12-10 15:11