Efter valet

När röstningen avslutats påbörjas rösträkningen. Rösterna till region-/landstingsvalen är av tradition de sista som räknas. Det slutgiltiga resultatet meddelas vid månadsskiftet september/oktober.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige får sin politiska sammansättning efter valet. Det innebär att det parti eller de partier som tillsammans fått flest röster styr majoriteten av frågorna. Regionfullmäktige beslutar om regionens övergripande mål, inriktning och prioriteringar. Men också fördelning av ekonomiska resurser. Regionfullmäktige utser ledamöter till Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser. Bland annat utses Regionstyrelsen, som jobbar direkt under Regionfullmäktige.

Regionfullmäktige

Partier i Regionfullmäktige

Sedan valet 2014 sitter åtta rikstäckande partier i regionfullmäktige, regionstyrelsen, övriga styrelser och nämnder. Valresultatet gäller i fyra år, vilket är den så kallade mandatperiod för vilken politikerna är valda. Partierna nominerar själva politiker till de politiska uppdragen. Valberedningen bereder förslagen och Regionfullmäktige fattar sedan beslut om hur de politiska uppdragen ska fördelas.

Partier och politiker

Viktiga datum efter valet

12 september Valnämnderna påbörjar den preliminära rösträkningen av förtidsröster som inte kunde granskas på valdagen. Den avslutas senast den 13 september.
15 oktober Den nya mandatperioden börjar.
23 oktober Nyvalda regionfullmäktige sammanträder. Vid detta möte väljs nytt presidium i regionfullmäktige. Dessutom väljer fullmäktige ny valberedning och arvodesberedning. Regionfullmäktige kan också välja ny regionstyrelse vid detta möte.
23 oktober Nyvalda regionstyrelsens första sammanträde för mandatperioden. (Om fullmäktige valt styrelse tidigare under dagen)
27 november Föreslaget mötesdatum för regionfullmäktige (kan ändras den 23 oktober). Vid detta möte väljs revisorer, ledamöter till samtliga nämnder, styrelser och bolag. Vidare antar nya regionfullmäktige arbetsordning. Därtill kommer ordinarie fullmäktigeärenden från regionstyrelsen.
2019  
1 januari Övriga nämnder och styrelser påbörjar arbetet för nya mandatperioden.
Mars-april Nya styrelser för bolagen tillträder vid ordinarie bolagsstämmor under mars och april.
Senast uppdaterad: 2018-07-11 14:48