Hur går valet till?

Andra söndagen i september vart fjärde år är det val. Då kan alla som är röstberättigade gå till vallokaler för att rösta. Du röstar med det röstkort du fått hemskickat i din brevlåda innan valdagen. På röstkortet står adressen till din vallokal, vilka tider du kan gå dit och även vilka val du har rätt att rösta i. Du röstar i riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet vid samma tillfälle. Glöm inte att ta med dig giltig legitimation.

Val av partier och politiker

Vid valet röstar du på det parti och de politiker som du tycker ska leda Västra Götalandsregionens arbete. Varje parti föreslår en egen budget där de beskriver hur de vill utveckla Västra Götaland. Bland annat hur de vill fördela regionskatten inom olika områden. Du kan läsa mer om partiernas förslag på deras respektive hemsidor.

Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Sedan valet 2014 sitter åtta rikstäckande partier i regionfullmäktige, regionstyrelsen, övriga styrelser och nämnder. Det var de åtta partier som fick flest röster under regionvalet 2014. De åtta rikstäckande partierna är Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Vill du kontakta någon politiker som arbetar för Västra Götalandsregionen? Sök efter kontaktuppgifter i politikerregistret.

Politikerregistret

Vem får rösta i regionvalet?

  • Du som är 18 år senast på valdagen och folkbokförd i regionen

Och därutöver är

  • Medborgare i Sverige, övriga EU-länder, Island eller Norge
  • Eller medborgare i annat land och folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.

Hur röstar du?

Du röstar i de olika valen genom att använda olika valsedlar. Valsedlarna för respektive val har olika färger för att du lätt ska kunna se skillnad på dem.

Gul valsedel: Riksdagsvalet
Blå valsedel: Regionvalet/Landstingsvalet
Vit valsedel: Kommunvalet

Du röstar i första hand på ett parti. Om du vill rösta på en särskild kandidat, det vill säga en särskild politiker inom partiet sätter du ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln.

När du tagit dig till din vallokal och lagt dina röster läggs de i valurnorna för att sammanställas och räknas.

Valmyndigheten

Poströsta eller rösta i en annan vallokal

Om du inte kan rösta i din vallokal kan du poströsta innan valet eller gå till en annan vallokal på valdagen. Då ska du ha med dig ditt röstkort och giltig legitimation. Dessutom, om du vill göra ett personval, ska du ha med dig valsedlar för din valkrets. Mer information finns på valmyndighetens hemsida.

Valmyndigheten

Rösta om du är inlagd på sjukhus

Hur gör du som vill rösta i valet men är inlagd på sjukhus, eller av andra skäl är för sjuk för att ta dig till vallokalen? I en del fall, bland annat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skaraborgs sjukhus i Skövde finns förtidsröstningslokaler. Det är också möjligt att rösta via bud.

Hjälp vid röstning
Sök lokal för att förtidsrösta på Valmyndighetens hemsida
Valmyndighetens information om att rösta

Viktiga datum fram till valet

20 juli Utlandsröstkort sänds till röstberättigade som har utvandrat. Dessa personer har bara rösträtt i riksdagsvalet.
26 juli Väljare som befinner sig utomlands får tidigast denna dag göra i ordning och skicka en brevröst från utlandet.
3 augusti Svenskar som är folkbokförda utomlands behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Det görs på en särskild blankett. Skatteverket behöver få anmälan senast denna dag för att den ska hinna registreras.
10 augusti

Sista dag för partier att anmäla deltagande i valet 2018.

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register denna dag. Uppgifterna ligger till grund för röstlängden.

16 augusti

Röstberättigade kan tidigast denna dag rösta på svenska ambassader och konsulat i utlandet. Röstmottagningen startar vid olika tidpunkter och pågår under olika lång tid.

Budröstningen startar i Sverige.

22 augusti Röstberättigade som är bosatta i Sverige ska ha fått sina röstkort.

Förtidsröstningen i Sverige startar.

28 augusti Om en person anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter finns det möjlighet att skriftligen begära rättelse hos länsstyrelsen. Begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den här dagen.
7 september Sista dag för kandidater att samtycka till kandidatur i valet.
8 september

Länsstyrelsen meddelar tid och plats för den slutliga rösträkningen.

Röster som tagits emot på svenska ambassader och konsulat bör vara framme hos Valmyndigheten.

9 september

Valdag. Vallokalerna är öppna kl. 08.00-20.00. Klockan 20.00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till landstingsfullmäktige. Ett preliminärt valresultat publiceras samma natt på Valmyndighetens webbplats.

10 september

Sista dag som en brevröst kan tas emot hos Valmyndigheten.

Länsstyrelsen påbörjar den slutliga rösträkningen. Då räknas även personrösterna. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till landstingsfullmäktige.

Senast uppdaterad: 2018-10-19 11:28