Dialogmöten med invånarna

Demokratitorg

Demokratitorgen är en möjlighet för ungdomar att lyfta och diskutera sina frågor och åsikter direkt till beslutsfattarna. Sedan 2011 har 75 Demokratitorg ordnats vid olika gymnasieskolor i Västra Götaland.

Demokratitorg i Västra Götaland

 

Medborgardialog

Att delta i en medborgardialog med en politisk nämnd är en möjlighet att lämna synpunkter på aktuella frågor. Hälso- och sjukvårdsnämnderna arrangerar flera medborgardialoger varje år på olika platser i Västra Götaland.

Hälso- och sjukvårdsnämndernas medborgardialoger

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36