Patientnämnden

Patientnämndernas kansli hanterar personuppgifter. Läs mer om vilken data vi samlar in och vad den används till. 

Patientnämnden ska opartiskt utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter, samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36