Regionvalet 2014

14 september 2014 var det val  till regionfullmäktige i Västra Götaland. Genom regionvalet kan du vara med och påverka din vardag. Västra Götalandsregionens politiker beslutar om sjukvård och tandvård, kollektivtrafik, kultur och andra vardagsnära frågor.

Valet till regionfullmäktige sker samtidigt som valet till riksdagen och kommunfullmäktige. Västra Götalandsregionen har samma uppgifter som ett landsting men arbetar också för att främja tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Verksamheten betalas i huvudsak med allmänna medel, genom regionskatten och statsbidrag.

Det står val till Västra Götalands läns landsting på röstsedlarna till regionfullmäktige. Det beror på att Västra Götalandsregionen juridiskt sett fortfarande är ett landsting.

Mer om valreslutatet 2014 på Valmyndighetens webbplats

Mer om valet hos Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Partier och politiker i Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2018-07-02 14:48