Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn- och ungdomsråd

Två personer studierar vid en dator

Politiker inom Västra Götalandsregionen träffar föreningar som arbetar för barn och unga genom samråd barnrätt och genom ett barn- och ungdomsråd.

Samråd barnrätt

Samråd barnrätt startade 2012. Samrådet samlar organisationer som bevakar och företräder frågor som rör barnets mänskliga rättigheter. Samrådet har idag företrädare för tio föreningar. Syftet är att bidra till att främja och utveckla Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter.

Föreningsrepresentanterna utses en gång per mandatperiod genom en utlysning. Beredningen för mänskliga rättigheter beslutar sedan vilka av föreningarna som får platser i samråden. Samrådet ska bestå av 7–12 företrädare för det civila samhället, 2–3 förtroendevalda från beredningen samt 1–2 tjänstepersoner från avdelning social hållbarhet.

Läs mer om samråd barnrätt

Barn- och ungdomsråd

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett barn- och ungdomsråd. Till rådet bjuder nämnden in organisationer som arbetar för och med barn och ungdomar. Nämndens planeringsgrupp för medborgardialog ansvarar för rådet och deltar tillsammans med presidiet i rådet.

Läs mer om barn- och ungdomsrådet

Rekommendation att anordna dialoger

I juni 2019 beslutade regionstyrelsen att rekommendera nämnder och styrelser att anordna dialoger med barn och unga inför beslut som berör dem.

Läs beslutet i sin helhet i regionstyrelsens handlingar (beslutsärenden, 178)

 


Senast uppdaterad: 2020-06-25 14:34